Contributie

De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Leden Vergadering aan het begin van het verenigingsjaar vastgesteld. Deze wordt met een automatische incasso geïnd. De jaarcontributie voor 2018-2019 is als volgt vastgesteld:

Sterrenplan
2 maal p.w.185,00
Starters 1 & 2
2 maal p.w.185,00
Jeugdgroep
2 maal p.w.185,00
Conditiegroep
140,00(1x p.w.)  225,00(2x p.w.)

Bij inschrijving is € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd, dit wordt bij de eerste incasso verrekend.

Onze iban is NL98RABO0131654160

Heeft U vragen over contributie en dergelijke mail aan penningmeester@mzc80.nl

Bij onze zwemclub mag je 3 maal proefzwemmen. Neem hiervoor contact op met tc@mzc80.nl of bel met  Janet 0246841918 of Alma 024-358358 / 06-25264164