Lidmaatschap

Aanmelden

Om te kunnen bepalen of je het leuk vindt bij MZC’80, mag je 3 keer gratis proefzwemmen, neem daarvoor contact op met tc@mzc80.nl. Daarna kan je lid worden van MZC’80.

Lid worden doe je dan door het inschrijfformulier in te vullen. Klik op de link in deze balk, vul alle gegevens in en druk op “verzenden”. Dan krijgt de ledenadministratie je aanmelding. Jij krijgt een bevestiging via het mailadres dat je op het formulier hebt ingevuld. Heb je vragen m.b.t. het inschrijfformulier kunt u mailen met ledenadministratie@mzc80.nl

De trainers bepalen in welke groep je geplaatst wordt.

Het is handig als je wat de regeltjes van de club afweet. Je kan een uittreksel van het Huishoudelijk Reglement zichtbaar maken door op de link “HHR” hierboven te klikken.

 
Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt gelijk met de basisschool. Dus het verenigingsjaar start als de basisschool weer na de zomervakantie begint. Het verenigingsjaar eindigt als de basisschool zomervakantie heeft.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie gedaan worden, dus ook via de mail: ledenadministratie@mzc80.nl
Dit opzeggen kan alleen het lid zelf doen (bij minderjarige leden moet dit gedaan worden door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger).

De uiterste datum waarop de brief of email, door de ledenadministratie ontvangen moet zijn is 30 juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.