Contact

Om een keer te komen proefzwemmen en vragen over trainingen, mail naar de technische commissie: tc@mzc80.nl
Telefonisch te bereiken op 06-10639218(Sanne)

U kunt contact op nemen met onze secretaris Thomas Terwindt voor wat betreft de ledenadministratie: wijziging(en) persoonsgegevens en opzegging lidmaatschap(alleen via mail).
Mail naar: contact@mzc80.nl
Telefonisch te bereiken op 024-3585745

Voor vragen over betalingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Roel Lamers: penningmeester@mzc80.nl

Voor vragen over onze activiteiten kunt u contact opnemen met onze activiteitencommissie: activiteiten@mzc80.nl

Of spreek ons voor of na de trainingen aan!

Voor alle andere vragen of info die niet hierboven zijn vermeldt: contact@mzc80.nl

Bezoekadres:
Veldsingel 29
6581 TC Malden

Online is de zwemclub te volgen op Instagram en Facebook