Contact

Voor vragen over de trainingen of om een keer te komen proefzwemmen, mail naar de technische commissie: tc@mzc80.nl

U kunt contact op nemen met onze secretaris (Michelle Jansma) voor wat betreft de ledenadministratie: wijzigingen persoonsgegevens en opzegging lidmaatschap (alleen via mail).
Mail naar: secretaris@mzc80.nl
Telefonisch te bereiken op 06-45157717.

Onze vertrouwenspersoon is telefonisch te bereiken op 06-10639218 (Sanne Reintjes).

Voor vragen over betalingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Roel Lamers: penningmeester@mzc80.nl

Voor vragen over onze activiteiten kunt u contact opnemen met onze activiteitencommissie: activiteiten@mzc80.nl

Andere zaken kunt u het beste mailen naar contact@mzc80.nl

Of spreek ons voor of na de zwemtrainingen aan!

Bezoekadres:
Veldsingel 29
6581 TC Malden

Online is de zwemclub te volgen op Instagram en Facebook