Inschrijfformulier

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  • MZC’80 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven wegens verschuldigde betalingen van de contributie en eventuele bijdrage(s) aan activiteiten.
  • Uw bank om doorlopend een bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MZC’80.
  • Hierbij geef ik aan op de hoogte te zijn en in te stemmen met het Privacyregelement, zie:

Privacyreglement MZC’80

Verzenden

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bij de ALV wordt de contributiebijdrage bepaald en deze vergadering dient als pre notificatie (vooraankondiging) van de incasso. Bij inschrijving aan een activiteit waar een eigen bijdrage wordt gevraagd, geldt de inschrijving als pre notificatie.