Contributie

De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Leden Vergadering aan het begin van het verenigingsjaar vastgesteld. Deze wordt met een automatische incasso geïnd. De jaarcontributie voor 2023-2024 is als volgt vastgesteld:

Sterrenplan
2x p.w. zwemmen = 210,00
Starters
2x p.w. zwemmen = 210,00
Jeugdgroep
2x p.w. zwemmen = 210,00
Conditiegroep
160,00 (1x p.w.), 255,00 (2x p.w.) of 350,00 (3x p.w.)

Bij inschrijving is € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd, dit wordt bij de eerste incasso verrekend.

Onze iban is NL98RABO0131654160

Heeft U vragen over contributie en dergelijke, mail naar penningmeester@mzc80.nl