Lidmaatschap

Aanmelden

Om te kunnen bepalen of je het leuk vindt bij MZC’80, mag je 3 keer gratis proefzwemmen, neem daarvoor contact op met tc@mzc80.nl. Daarna kan je lid worden van MZC’80.

Lid worden doe je door het inschrijfformulier in te vullen. Klik op de link, vul alle gegevens in en druk op “verzenden”. De ledenadministratie krijgt jouw aanmelding. Met de bevestiging via het e-mailadres dat je op het formulier hebt ingevuld is de inschrijving officieel.
Vragen m.b.t. het inschrijfformulier kunt u mailen naar ledenadministratie@mzc80.nl

De trainers bepalen in welke groep je geplaatst wordt.

Het is handig als je wat van de regeltjes van de club af weet:
Je kan een uittreksel van het Huishoudelijk Reglement zichtbaar maken door op de link “HHR” te klikken.

 
Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt gelijk met de basisschool. Dus het verenigingsjaar start als de basisschool weer na de zomervakantie begint. Het verenigingsjaar eindigt als de basisschool zomervakantie heeft.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie gedaan worden, dus ook via de mail: ledenadministratie@mzc80.nl
Dit opzeggen kan alleen het lid zelf doen (bij minderjarige leden moet dit gedaan worden door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger).

De uiterste datum waarop de brief of email, door de ledenadministratie ontvangen moet zijn is 30 juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.